0.00 0
Winkelwagen

Geen producten in je winkelwagen.

Verkoopsvoorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling betekent een expliciet akkoord van deze verkoopvoorwaarden.

  2. De goederen worden op kosten en voor risico van de klant verzonden naar het leveringsadres dat de klant meegeeft.

  3. Indien het onmogelijk is om het product te leveren, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk op de hoogte te brengen voordat de leveringsperiode is verstreken In geval van gedeeltelijke levering, zal iedere levering als apart verkocht worden beschouwd.

  4. De prijzen zijn geldig vanaf de publicatie. Hierna kunnen ze veranderen. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

  5. Gezien de vergankelijke aard van onze producten en de huidige hygiënevoorschriften, doet de koper uitdrukkelijk afstand van het recht om het product niet te kopen. Hierdoor kunnen geen goederen worden teruggestuurd.

  6. Klachten of geschillen dienen op straffe van verval binnen 7 dagen na de levering schriftelijk en per aangetekende brief worden ingediend. Indien de klacht gegrond is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het werkelijke bedrag dat werd betaald voor de bestelling.

  7. De verkoper is niet aansprakelijk voor het advies dat hij geeft, voor fouten op de website of in de technische gegevens van de producent of het koeriersbedrijf.

  8. De Belgische wet is van toepassing op deze verkoopvoorwaarden en alle geschillen zullen worden doorverwezen naar de bevoegde districtsrechtbank van Brugge.

Info & contact

Brugsesteenweg 537
8800 Roeselare

BTW BE 0799 498 150

[email protected]
+32 (0)51 20 40 41

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in om op de hoogte gehouden te worden van promoties, nieuwe producten en meer...

Copyright 2023 Belgiancacao.be

Webshop by Hummingbirds

Belgian Cacao